DZIĘKUJEMY ZA POMOC I WSPARCIEFUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH
IM. STEFANA BOBROWSKIEGO
"CORDIS"
Z SIEDZIBĄ W RAWICZU
Fundacja CORDIS prowadzi badania dla Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu.
Celem badań jest jak najlepsze przystosowanie oferty szkoły do potrzeb uczniów, wymagań rynku pracy oraz poprawa jakości pracy szkoły.
Prosimy o pomoc w realizacji tego zadania poprzez wypełnienie ankiety.

 WYPEŁNIJ ANKIETĘ cz

Fundacja jest na liście organizacji uprawnionych do otrzymywania odpisów 1% za rok 2012