DZIĘKUJEMY ZA POMOC I WSPARCIEFUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH
IM. STEFANA BOBROWSKIEGO
"CORDIS"
Z SIEDZIBĄ W RAWICZU


SPRAWOZDANIA ZA ROK 2011:   finansowe   merytoryczne


SPRAWOZDANIA ZA ROK 2010:   finansowe   merytoryczne
SPRAWOZDANIA ZA ROK 2009:   finansowe   merytoryczne
SPRAWOZDANIA ZA ROK 2008:   finansowe   merytoryczne


cz

Fundacja jest na liście organizacji uprawnionych do otrzymywania odpisów 1% za rok 2012