DZIĘKUJEMY ZA POMOC I WSPARCIEFUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH
IM. STEFANA BOBROWSKIEGO
"CORDIS"
Z SIEDZIBĄ W RAWICZU

FUNDACJA NA RZECZ
WSPIERANIA ROZWOJU
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH
IM. STEFANA BOBROWSKIEGO
"CORDIS"
Z SIEDZIBĄ W RAWICZU

REGON: 300910649
KRS: 0000311313
NIP: 699-192-06-66

konto bankowe: Bank Spółdzielczy
76 8669 0001 2002 0022 5201 0001

Po co powstała fundacja?
Szkolnictwo od wielu lat boryka się z problemami finansowymi. Nie wystarcza pieniędzy na zakup książek do biblioteki, sprzętu sportowego, sprzętu komputerowego, nowoczesnych środków dydaktycznych, remonty sal lekcyjnych czy chociażby bieżących remontów zniszczeń. W związku z tym powstała inicjatywa wśród grupy nauczycieli aby dzięki pracy społecznej, samodzielnie gromadzić środki finansowe na odbudowę świetności Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu.

STATUT>>>


cz

Fundacja jest na liście organizacji uprawnionych do otrzymywania odpisów 1% za rok 2012