DZIĘKUJEMY ZA POMOC I WSPARCIEFUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH
IM. STEFANA BOBROWSKIEGO
"CORDIS"
Z SIEDZIBĄ W RAWICZU
Fundacja CORDIS zaprasza na konsultacje z języka rosyjskiego dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu.

Terminy konsultacji:
- poniedziałek i środa od 8:50 - 9:35 sala 27
- wtorek od 7:00 - 8:00 oraz 8:50 - 9:35 sala 27
- piątek od 8:00 - 9:35 sala 27

Konsultacje prowadzi pani Ewa Bierzychudek-Lis.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Fundacja CORDIS zorganizowała zajęcia rozwijające z matematyki dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu..
Wszystkich uczniów, którzy chcą w przyszłości studiować na kierunkach ścisłych zapraszamy do udziału w zajęciach.
Zajęcia prowadzone są przez panią Katarzynę Kasprzycką. Terminy spotkań publikowane są w zakładce aktualności.

Tematyka zajęć:
1. Równania i nierówności z wartością bezwzględną.
2. Równania i nierówności kwadratowe.
3. Równania i nierówności kwadratowe z parametrem.
4. Dzielenie wielomianów.
5. Równania i nierówności wielomianowe.
6. Równania i nierówności wymierne.
7. Równania trygonometryczne.
8. Równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne.

Osoby, które chcą brać udział w zajęciach zobowiązane są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

 WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIE 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


cz

Fundacja jest na liście organizacji uprawnionych do otrzymywania odpisów 1% za rok 2012