FUNDACJA CORDIS | RAWICZ

DZIÊKUJEMY ZA POMOC I WSPARCIEFUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH
IM. STEFANA BOBROWSKIEGO
"CORDIS"
Z SIEDZIBĄ W RAWICZU

ZAKWALIFIKOWANI NA WARSZTATY

Lista osób, które zakwalifikowaƂy się do udziaƂu w warsztatach "WIELOWYMIAROWOƚĆ"

Barteczka
Guzik
Kaczmarek
Kaczmarek
KapaƂa
Laksander
Ɓagódka
Mazurek
Nowakowska
Pruchnik
Ratajczak
RogaliƄska
Rogalska
Stachowska
Stasiak
Szefer
Warnawski
Wojtyczka
WoĆșna

osoby rezerwowe:
Tessmer
Rogala
Rogalska

Proszę o potwierdzenie chęci udziaƂu w warsztatach wƂasnoręcznym podpisem
u pani Anny Funki-Leciejewskiej.

Ć»yczymy samych pozytywnych wraĆŒeƄ.

2012-12-11

<<-Powrót


cz

Fundacja jest na li¶cie organizacji uprawnionych do otrzymywania odpisów 1% za rok 2011