DZIĘKUJEMY ZA POMOC I WSPARCIEFUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH
IM. STEFANA BOBROWSKIEGO
"CORDIS"
Z SIEDZIBĄ W RAWICZU


Zakup tokarki CNC
Obecnie Fundacja stara się o środki finansowe na zakup tokarki CNC.
2008-10-15
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

cz

Fundacja jest na liście organizacji uprawnionych do otrzymywania odpisów 1% za rok 2012